Wednesday, March 7, 2012

Cara Menanam Kelapa Sawit


PANDUAN MENANAM KELAPA SAWIT
 

PENDAHULUAN:
Kelapa sawit sesuai ditanam di kawasan tanah yang gembur, tanah liat gembur dan tanah gambut (kurang dari satu meter dalam).
Tanah gambut (lebih satu meter dalam), tanah masam dan tanah paya adalah kurang sesuai bagi tanaman kelapa sawit. Walau bagaimanapun dengan pengurusan sistem pengairan dan pembajaan yang sempurna, jenis-jenis tanah ini boleh juga ditanam dengan kelapa sawit dengan jayanya.

PERLAKSANAAN KERJA:
Kerja-kerja pembersihan, pembarisan dan penanaman kacang penutup bumi dikawasan ladang hendaklah disempurnakan sebelum menanam anak-anak pokok kelapa sawit.
Pembersihan: Kerja-kerja membersih ladang hendaklah mengambilkira kos bunuh dan jentera, keadaan tanah (curam atau rata), hutan atau kawasan tanam semula.
Adalah penting operasi pembersihan ladang dijalankan serentak dengan masa anak benih dapat diperolehi dari pembekal. Jika mempunyai tapak semaian sendiri, masa penyediaan ladang hendaklah disesuaikan dengan masa mengeluarkan anak benih yang telah cukup matang untuk ditanam diladang. Perancangan jadual kerja adalah amat mustahak untuk kejayaan penanaman diladang.
Pembarisan: Barisan tanaman dibuat mengikut arah Utara-Selatan supaya pokok-pokok mendapat cahaya matahari yang maksima.
Kekacang penutup bumi: Menanam kekacang penutup bumi dilakukan setelah kerja-kerja pembarisan selesai dilaksanakan. (Kawasan gambut tidak perlu tanam kekacang).
Penutup bumi adalah untuk:
 • Mengawal hakisan
 • Memperbaiki status zat pemakanan dalam tanah, khususnya Nitrogen
 • Memelihara kelembapan tanah
Tiga jenis kekacang penutup bumi yang biasa ditanam adalah:
 • Centrosema pubescens
 • Pueraria phaseoloides
 • Calopogonium mucunoides/caeruleum
Benih kekacang boleh dibeli dari pembekal-pembekal swasta manakala kompos rhizobium boleh dibeli di Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM). Kaedah ringkas menanam kekacang penutup bumi adalah seperti berikut:
 • Umumnya campuran 10g kompos rhizobium dengan 10kg biji benih kekacang digunakan.
 • Campuran tersebut ditabur didalam jalur yang selari diantara 2 barisan pokok kelapa sawit.
 • Jarak diantara jalur-jalur adalah 2 meter.
 • Contoh kadar campuran biji benih kekacang adalah seperti berikut:-

Kekacang Kg/ha
Centrocema pubescens 4.0
Pueraria phaseoloides 1.1
Calopogonium caeruleum 0.6
 • Baja campuran N:P:K:Mg (15:15:6:4) digunakan sebagai baja asas dengan kadar 56 kg/hektar.
 • Tabur baja debu Fosfat (seperti CIRP) pada kadar 560 kg sehektar mengikut jadual berikut:

Umur Kekacang Kadar Baja Debu Fosfat (kg/ha)
Semasa menanam (sepanjang jalur-jalur) 112
2 bulan 112
6 bulan 112
8 bulan 112
12 bulan 112
 • Pengawalan rumpai dan serangga perosak diperlukan dengan mengguna racun-racun yang sesuai jika hendak memperolehi tanaman kacang yang baik.

Penanaman
Penanaman: Anak benih sawit yang telah berumur 12-15 bulan ditapak semaian adalah sesuai untuk ditanam. Kaedah ringkas penanaman adalah seperti berikut:-
 • Lubang Tanaman disediakan 2-3 minggu sebelum menanam. Ukuran lubang mesti dilebihkan dari ukuran polibeg supaya penanaman mudah dijalankan. Tanah lapisan bawah dan lapisan atas diasingkan.
   
 • Taburkan 150g - 200g baja Fosfat didalam lubang.
   
 • Buangkan/Tanggalkan polibeg sebelum anak benih ditanam. Masukkan anak benih kedalam lubang yang telah disediakan.
   
 • Lubang dikambus dengan tanah lapisan atas dahulu dan diikuti dengan tanah lapisan bawah supaya buku-pangkal pokok berkeadaan sama rata dengan permukaan tanah.
   
 • Anak benih hendaklah berkeadaan tegak selepas ditanam.
   
 • Mampatkan tanah disekeliling pokok dengan tidak merosakan akarnya.
   
 • Masa menanam hendaklah pada musim hujan dan elakkan dari menanam pada musim kemarau.
   
 • Lazimnya, jarak tanaman yang dipilih adalah 9 meter tiga segi yang memberi 136 pokok pada 1 hektar. Kepadatan pokok sehektar dengan jarak tanaman yang berbeza adalah seperti jadual dibawah:
   

Jarak Jumlah Pokok
Meter (Kaki) Hektar (Ekar)
8.5 (28) 160 (65)
8.7 (29) 148 (60)
9.0 (30) 136 (55)
 • Sulam pokok-pokok yang mati apabila menjalani pemeriksaan sekurang-kurangnya 6 bulan selepas menanam.

Tanaman selingan:
Kacang tanah, jagong dan lain-lain tanaman kontan atau sayur-sayuran boleh ditanam sebagai selingan dalam masa tiga tahun pertama selepas pokok sawit ditanam.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tanaman selingan ialah:
 •  Tanaman itu memberi keuntungan dalam masa tiga tahun.
   


 •  Tanaman itu tidak memberi persaingan yang boleh menjejaskan
  kesuburan pokok kelapa sawit dari segi zat-zat pemakanan, air dan cahaya matahari.


 • Ada pasaran atau mudah memasarkan hasil tanaman selingan

PENJAGAAN
 • Mencantas
  Apabila pokok di ladang berumur 18 bulan, mana-mana pelepah yang terlalu rendah hendaklah dicantas untuk menyenangkan kerja merumput.  Bagi lepepah-pelepah yang menyokong tandan-tandan buah jangan sekali-kali dicantas sehingga tiba masa memungut buah. 
   
 • Mengawal rumpai
  Merumput di sekeling perdu pokok dengan cangkul atau tajak, 1-2 bulan sekali semasa pokok belum besar adalah disyorkan.  Semasa merumput, pelepah-pelepah daun jangan dirosakkan.  Rumput-rumput diantara barisan boleh dikurangkan atau dimusnahkan dengan menanam kekacang penutup bumi atau menjalankan 'selective weeding' dengan menggunakan racun rumpai yang sesuai. Rumpai 'nonxious' perlu dibuang 3 bulan sekali.
   
 • Membaja
  Panduan membaja kelapa sawit di kawasan tanaman daripada beberapa siri tanah adalah seperti berikut:-
  Tanah Asal Setempat (Sedentary Soils)
  (Jerangau, Rengam, Katong, Segamat, Bungor, Munchong, Durian, Jempol, Klau, Siri Kedah)
  Di lubang tanaman:  0.5 kg (1 paun) CIRP
   

  BAJA BAGI SEPOKOK
  Tahun Bulan  Ammonia Sulphate CIRP Potash Muriate Kieserite
  gm oz gm oz gm oz
  gm
  oz
  1 4
  8
  12
  18
  113
  170
  227
  283
  4
  6
  8
  10
  -
  -
  907
  -
  -
  -
  32
  -
  _
  113
  -
  227
  -
  4
  -
  8
  -
  113
  -
  170
  -
  4
  -
  6
  2 24
  30
  340
  397
  12
  149
  907
  -
  32
  -
  227
  454
  8
  16
  170
  227
  6
  8
  3 36
  42
  454
  454-680
  16
  16-24
  -
  -
  -
  -
  454
  907-136
  16
  32-48
  227
  227-340
  8
  8=12
  5 48 454-680 16-24 1134-1588 40-56 907-136 32-48 227-340 8-15
  Pokok telah besar 1.4-23.kg 3-4 lb 1.6-2.0 kg 3.5-4.5 lb 2.7-3.6 kg 6-8 lb 0.9-1.4 kg 2-3 lb

  Tanah Pesisir (Coastal Soils)
  (Kangkong, Selangor, Parit Botak, Siri Selangor) 
  Di lubang tanaman:  227 g (8 oz) CIRP + 0.9 kg (2 lb) GML

  BAJA BAGI SEPOKOK
  Tahun Bulan  Ammonia Sulphate CIRP Potash Muriate Kieserite
  gm oz gm oz gm oz
  gm
  oz
  1 4
  8
  12
  18
  57
  85
  113
  142
  2
  3
  4
  5
  -
  -
  454
  -
  -
  -
  16
  -
  -
  113
  -
  -
  -
  4
  -
  -
  -
  45
  -
  -
  -
  16
  -
  -
  2 24
  30
  170
  198
  6
  7
  454
  -
  16
  -
  227
  -
  8
  -
  454
  -
  16
  -
  3 36
  42
  227
  227
  8
  8
  454
  -
  16
  -
  454
  -
  16
  -
  907
  -
  32
  -
  4 48 227 8 454 16 907 32 1,361 48
  Pokok telah besar 0.7-0.9.kg 1.5-2.0 lb 0.5-0.9 kg 1-2 lb 1.4-1.8 kg 3-4 lb 1.4-1.8 kg 3.4

  Peringatan:
  a. Baja Urea atau Ammonium Nitrate boleh juga digunakan dengan kadar yang berpatutan untuk jenis tanah asal setempat (Sedentary soils) selain dari baja Sulphate of Ammonia.
  b. Untuk jenis tanah pesisir (Costal soils), baja Ammonium Nitrate bukannya ammonium Sulfate boleh juga digunakan selain dari Urea, terutama untuk siri Parit Botak dan 'Selangor Shallow Phase'.
  c. Bagi pokok yang telah besar, pembajaan boleh dibahagi sama rata dan digunakan dalam bulan Mac dan September.
  d. Kapur (GML) hendaklah dibubuh dalam masa satu atau dua bulan sebelum / selepas pembajaan.
  e. Baja sebatian (compound fertilizers) boleh juga diguankan dengan kadar yang berpatutan selain daripada baja tunggal (straight fertilizers).
  Tanah Gambut Dalam dan Cetek (deep and shallow peat)

  (Kangkong, Selangor, Parit Botak, Siri Selangor
  Di lubang tanaman 28 gm (1 oz) Copper Sulfate
  113 gm (4 oz) CIRP
  227 gm (8 oz) serbuk batu kapur GML
  Di sekeliling lubang tanaman 0.5 kg (1 lb) CIRP
  3 kg (6 oz) serbuk batu kapur
  Pada tahun pertama menanam

  Jenis Baja
  Banyak Baja / Pokok Jumlah
  Mac Jun September Disember
    Urea 113 gm (4 oz) 170 gm (6 oz) 113 gm (4 oz) 170 gm (6 oz) 567 gm (20 oz)
    Muriate of Potash - 227 gm (8 oz) - 453 gm (16 oz) 680 gm (24 oz)
    Copper Sulfate - - - 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz)
    Zinc Sulfate - - - 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz)
    Borate - - - 85 GM (3 oz) 85 gm (3 oz)
  Untuk tahun seterusnya

  Jenis Baja
  Banyak baja penyak (Major Fertilizer) Pokok / Tahun
  Kedua Ketiga Keempat dan Pokok Besar
    Urea 0.9 kg (2 lb) 1.1 kg (2.5 lb) 1.1 - 1.8 kg (2.5 - 4.0 lb)
    Muriate of Potash 1.4 kg (3 lb) 2.3 kg (5 lb) 2.3 - 2.2 kg (5.0 - 7.0 lb)
    Bunch Ash 2.7 kg (6 lb) 4.5 kg (10 lb) 4.5 - 5.5 kg ( 10.0 - 12.0 lb)
    Rock Phophate 0.5 kg (1 lb) 0.9 kg (2 lb) 0.9 - 1.4 kg (2.0 - 3.0 lb)
    Serbuk batu kapur 3.6 kg (8 lb) 3.6 kg (8 lb) -
  Banyak baja peket (trace fertilizer) pokok / tahun
    Copper sulfate 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz) Jika perlu
    Zinc sulfate 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz) Jika perlu
    Borate 48 113 gm (4 oz) 170 gm (6 oz) Jika perlu
Terdapat banyak musuh dan penyakit menyerang kelapa sawit tetapi kerosakannya tidaklah begitu teruk.  Kerosakan mestilah dikesan lebih awal lagi supaya tindakan mengawalnya dapat diambil dengan segera. 

Penyakit dan penyebabnya adalah seperti berikut:-
 • Bintik daun (Curvelaria maculans, Helminthosporium incurvatum dan Pestalothipsis palmarum)
  Serangan berlaku di peringkat semaian.  Bintik-bintik berwarna perang berbentuk bulat atau bujur dengan lingkaran berwarna kuning pada daun yang diserang.  Jarangkan anak benih di tapak semaian agar terdapat pengudaraan.  Sembur dengan racun kulat seperti ziram atau propineb.
 • Hawa bebenang putih (Marasmiellus semiustus)
  Menyerang anak benih. Pucuk mati sebelum keluar sabut.  Sekiranya menyerang selepas pucuk keluar pokok kelihatan layu dan terdapat maisilium putih pada pangkal pokok.  Jaga kebersihan dan saliran di tapak semaian.
 • Antraknos (Botryodiplodia spp,   Melanconium spp.  dan Glomerella spp.)
  Menyerang anak benih di peringkat semaian.  Bintik-bintik perang dikelilingi oleh lingkaran kuning.    Semburkan dengan racun kulat seperti mancozeb.
 • Karah daun (Phthium spp. dan Rhizoctonia spp.)
  Daun bertukar warna dari hijau tua kepada hijau kekuningan kemudainnya perang.  Akar dan pangkal yang diserang menjadi reput.  Pastikan tanah mempunyai imbangan baja yang sesuai,  bekalan air yang mencukupi, naungan yang optima dan kurangkan kejutan semasa pemindahan anak benih.  Semburkan dengan racun kulat seperti thiram, captan atau ziram.
 • Reput pangkal batang (Ganoderma boninense)
  Pucuk yang diserang tidak mengembang dan pelepah tua akan patah.  Jika pangkal dibelah, kelihatan tisu yang reput dan berbau busuk.  Pokok yang diserang biasanya akan mati dalam masa 6-12 bulan.    Musnahkan sisa tunggul kelapa dan kelapa sawit sebelum penanaman.  Pokok yang dijangkiti hendaklah dibakar atau diracun dengan cyprononazole atau difenoconazole.
 • Reput perdu (Colletotrichum spp. dan Fussarium spp.)
  Pucuk yang tidak mengembang, pertumbuhan terbantut dan pelepah yang melentur ke bawah.  Kadang-kadang ia patah di tengah pelepah.  Lidi daun akan patah menyebabkan daun terkulai jatuh.  Jaga kebersihan ladang.  Pastikan pembajaan yang sempurna.  Guna anak benih bebas penyakit.
SERANGGA PEROSAK

MEMUNGUT HASIL
Bila berumur antara 36-50 bulan, kelapa sawit telah mula mengeluarkan hasil pertama.  5 1/2 - 6 1/2 bulan dari masa pendebungaan, maka buah kelapa sawit telah cukup masak.  Apabila didapati 40-60 biji buah kelapa sawit dari satu mayang yang dianggar beratnya 9-14 kg (20-30 lb) atau 2 biji buah gugur ke tanah, maka mayang-mayang ini telah sesuai dipotong.  Ini adalah panduan yang senang digunakan dan yang diamalkan di ladang-ladang kelapa sawit.  Kelewatan atau terlalu awal memungut hasil boleh menyebabkan pengurangan kandungan minyak dan juga menurunkan mutu minyak.  Pusingan mengutip hasil bagi peringkat permulaan ialah tiap-tiap 10 atau 15 hari sekali tetapi apabila hasil mencapai paras ekonomik, maka pusingan mengutip hasil ialah tiap-tiap 5 hari.
Pendebungaan berbantu
Pendebungaan berbantu perlu dibuat dalam masa 6 bulan sebelum tarikh pengeluaran hasil yang ekonomik.  Ia perlu dilakukan tiap-tiap 3 hari (9-10 pusingan sebulan).  Ini adalah lebih mustahak bagi kawasan yang selalu hujan.  Tiap-tiap bunga betina perlulah didebungakan dengan debunga yang tulin dengan menggunakan alat menyembur khas.  Debunga perlulah disembur terus kepada bunga betina yang sedang kembang.
Ternakan
Haiwan ternakan terutamanya kambing biri-biri mempunyai potensi yang baik untuk diternakkan diladang kelapa sawit. Disamping menambahkan hasil dari jualan ternakan, ia dapat juga mengurangkan kos pengawalan rumpai.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :
Bahagian Biologi
Institut Penyelidikan
Minyak Kelapa Sawit Malaysia
Peti Surat 10620,
50720 Kuala Lumpur
Tel: 03-8259155/8259775, Teleks: MA 31609, Telefax: 03-8259446
Dipetik dari risalah Institiut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM), Kementerian Perusahaan Utama Malaysia, 1992.

RANTAIAN LAMAN

MPOB pacu kemajuan industri sawit

MPOB pacu kemajuan industri sawit
Oleh Che Johari Mamat
mjohari@mpob.gov.my
2010/06/17

Datuk Dr Mohd Basri Wahid
Datuk Dr Mohd Basri Wahid
TEMU BUAL DENGAN KETUA PENGARAH SEMPENA ULANG TAHUN KE-10 MPOB

MPOB secara rasmi ditubuh pada 1 Mei 2000 melalui Akta 582 yang mengambil alih semua fungsi Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) dan Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA) yang dibubarkan berkuat kuasa pada tarikh yang sama. Pada 1 Mei lalu genap 10 tahun penubuhan MPOB sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) yang berperanan mewujudkan objektif, polisi dan strategi memajukan industri sawit negara secara sempurna, teratur dan meningkatkan daya saing minyak sawit di pasaran antarabangsa. Sempena ulang tahun ke-10 MPOB ini, Ketua Pengarah, Datuk Dr Mohd Basri Wahid memperincikan kejayaan dan pencapaian yang meletakkan MPOB sebagai agensi penyelidikan dan pembangunan (R&D) unggul dalam memacu perkembangan industri minyak sawit secara mapan di Malaysia dan juga pada peringkat antarabangsa.
SOALAN: Dalam tempoh 10 tahun penubuhan MPOB, apakah perkembangan yang berlaku dalam industri sawit negara?
DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Dalam masa 10 tahun ini kita dapat lihat dengan jelas perkembangan dan kemajuan dalam industri sawit terutama dari segi pertambahan keluasan hektar tanaman sawit dan peningkatan aktiviti berkaitan industri sawit yang berlesen dengan MPOB.

Keluasan hektar tanaman sawit meningkat sebanyak 1.31 juta hektar, iaitu daripada 3.38 juta hektar yang direkod pada 2000 kepada 4.69 juta hektar pada akhir 2009. Keluasan itu merangkumi 60 peratus keseluruhan keluasan tanah pertanian negara.

Aktiviti berlesen dengan MPOB juga meningkat ketara dan ini menggambarkan kemajuan pesat berlaku industri sawit sejak 2000.

Aktiviti mengilang buah sawit bagi menghasilkan minyak sawit mentah (MSM) bertambah 89 kilang, iaitu dari 351 pada 2000 kepada 440 kilang pada 2009. Begitu juga jumlah pekebun kecil yang menceburi penanaman sawit juga meningkat banyak kerana tanaman komoditi ini memberi pendapatan lumayan.

Pada 2000, hanya 87,715 pekebun kecil terbabit dengan penanaman komoditi ini meningkat seramai 65,045 orang kepada 152,760 orang pekebun kecil pada 2009.


Bagaimana pencapaian pengeluaran dan pengeksportan minyak sawit mentah (MSM) dan produk keluarannya dalam jangka masa itu?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Pengeluaran MSM dalam tempoh itu meningkat dengan jumlah yang besar selaras dengan peningkatan keluasan tanaman komoditi itu di seluruh negara. Pada 2000, pengeluaran MSM mencatat 10.84 juta tan, meningkat sebanyak 6.72 juta tan kepada 17.56 juta tan pada 2009.

Jumlah dan nilai pendapatan eksport juga meningkat selari dengan peningkatan pengeluaran. Jumlah eksport 2000 adalah 12.3 juta tan bernilai RM14.8 bilion meningkat kepada 17.56 juta tan dan bernilai RM49.6 bilion.

Minyak sawit dan produk keluarannya dieksport ke lebih 150 buah negara. Pada 2009, China menjadi negara pengimport terbesar minyak sawit Malaysia (4.03 juta tan) diikuti oleh Kesatuan Eropah (1.89 juta tan), Pakistan (1.76 juta tan), India (1.35 juta tan) dan Amerika Syarikat (0.86 juta tan).

Apakah langkah meningkatkan perkhidmatan MPOB bagi memacu perkembangan industri sawit?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Antara langkah MPOB ialah meningkatkan perkhidmatan dan tanggungjawab memacu perkembangan industri sawit ialah melalui pembukaan pejabat dan stesen penyelidikan baru dalam dan luar negara terutama di kawasan tumpuan tanaman dan penggunaan minyak sawit.

Pembukaan Stesen Penyelidikan Keratong di Pahang dan Stesen Penyelidikan Belaga di Sarawak membolehkan MPOB menyalurkan khidmat dan maklumat lebih berkesan kepada industri dan penanam sawit berdekatan selain meningkatkan penyelidikan memajukan industri sawit kawasan berkenaan.

Pewujudan Taman Benih Sawit di Stesen Penyelidikan Belaga adalah langkah strategik jangka panjang menghasilkan bahan tanaman berkualiti yang mencukupi untuk memenuhi permintaan penanam sawit di negeri Sarawak, Sabah dan juga negeri di Semenanjung.

Pembukaan Pejabat Cawangan Temerloh (Pahang), Kuala Krai (Kelantan), Miri (Sarawak), Bintulu (Sarawak), Sandakan (Sabah), Tangkak (Johor) bertujuan meningkatkan aktiviti kawal selia bagi memastikan pembangunan industri sawit negara dilaksanakan secara sihat dan mapan.

Pejabat Wilayah Serantau luar negara di Amerika Syarikat, Brussel, Mesir, Pakistan dan China menyediakan khidmat nasihat teknikal mengenai minyak sawit kepada pengguna dan pengimport serta memantau perkembangan pasaran minyak dan lelemak.

Penubuhan PORTSIM (Palm Oil Research and Service Institute of MPOB) Shanghai di China bagi meningkatkan R&D ke atas minyak sawit terutama perkhidmatan analisa teknikal kualiti, pengendalian dan kegunaan sebagai produk makanan sektor minyak dan lemak di China dengan mengambil kira Malaysia adalah pengimport utama minyak sawit Malaysia.

MPOB melalui pejabat serantau luar negara bersama kementerian dan industri mengambil pendekatan termasuk berunding bagi meningkatkan perdagangan dan menangkis tuduhan negatif terhadap industri sawit melalui penjelasan teknikal dan saintifik berkaitan penanaman sawit dan alam sekitar.

Apakah langkah MPOB bagi meningkatkan Daya Saing Industri?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Peningkatan daya saing industri berupaya dicapai melalui kecekapan pengeluaran dan peningkatan produktiviti selaras Visi 35:25, iaitu 35 tan buah sawit sehektar setahun dan 25 peratus kadar perahan minyak menjelang 2020.

Tumpuan kini adalah meningkatkan penghasilan buah sawit bagi setiap unit kawasan tanaman melalui penggunaan bahan tanaman berkualiti dan menanam semula pokok sawit tua dengan anak benih berkenaan. MPOB mensasarkan penghasilan minyak sawit lapan tan sehektar setahun dan berkeyakinan sasaran itu dapat dicapai memandangkan keupayaan bahan tanaman hasil kajian dijalankan.

Penggunaan kaedah kultur tisu dan genom diperluaskan bagi pengeluaran bahan tanaman berpenghasilan tinggi disamping penyelidikan meningkatkan kualiti dan keupayaan bahan tanaman sedia ada (DxP) diteruskan. MPOB dengan kerjasama Orion Genomics, Amerika Syarikat berjaya menjujuk hampir 95 peratus gen yang berfungsi dalam genom sawit. Selain bertujuan menghasilkan pokok sawit produktif dan tahan rintangan penyakit, tumpuan juga diberikan kepada penjujukan genom bagi menghasilkan jenis dan spesies sawit yang baru dan belum dijujuk industri.

Khidmat nasihat dan pengembangan juga dipertingkatkan kepada pekebun kecil supaya mengamalkan kaedah pertanian baik dan prinsip sawit mapan selaras dengan kriteria dan prinsip yang ditetapkan oleh ’Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO) dan ’Code of Practices’ (CoP).

Pusat Tunjuk Ajar dan Nasihat Sawit (TUNAS) di seluruh negara pula bertujuan memberi khidmat dan nasihat serta latihan praktikal kepada pekebun kecil. Kelab 30 Tan dan Plot Demonstrasi diwujudkan untuk meningkatkan pengetahuan dalam penanaman sawit.

Selain itu penggunaan jentera perladangan digalakkan bagi mengurangkan pergantungan tenaga kerja asing dan pada sama meningkatkan produktiviti. Penyelidikan MPOB menghasilkan pelbagai jenis jentera bagi kerja penuaian dan pengangkutan bertujuan meningkatkan produktiviti ladang sawit.

Untuk tujuan itu Kursus Operator Mekanisasi Ladang (KOML) diadakan sepanjang tahun dan sehingga kini seramai 202 orang dilatih mengguna jentera di bidang perladangan sawit.

Penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan produktiviti kilang menghasilkan minyak sawit mentah (MSM) diberi penekanan. Teknologi pensterilan berterusan (continuous sterilization) dan automasi kilang dapat mengurangkan tenaga kerja dan meningkatkan kecekapan kilang terutama peningkatan kadar perahan minyak (OER).

Pembangunan teknologi penggunaan sisa buangan sawit (POME) bagi pemerangkapan gas metana dalam penghasilan sumber tenaga diperbaharui akan menyumbang lestari alam sekitar dan daya saing industri sawit.

Apakah kemudahan penyelidikan yang disediakan MPOB bagi membangun teknologi dan produk untuk meningkatkan daya saing industri?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
MPOB menyediakan kemudahan R&D untuk menghasilkan teknologi dan produk baru bagi
meningkatkan produktiviti dan daya saing industri meliputi semua sektor iaitu pekebun kecil, ladang, pengilangan, penapisan, kejenteraan ladang, makanan, kosmetik, pencuci, bio bahan api, biomas dan oleokimia.

Loji rintis ’inkubator’ diwujudkan bagi kemudahan menjalankan R&D untuk membangun proses, penilaian formulasi produk dan pada sama menyediakan latihan kepada industri dan pihak swasta bagi pengujian produk atau kaedah bagi tujuan pengkomersialan.

Selain itu MPOB juga ada kemudahan makmal bagi pengeluaran biji benih sawit, makmal tisu kultur, makmal pengecap jarian DNA dan makmal ’Mapping Facilities and Geospatial Products’.

Apakah langkah MPOB bagi industri menghasilkan minyak sawit mapan (Sustainability palm oil).

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Ke arah meningkatkan pengeluaran minyak sawit mapan dan jaminan produk makanan yang selamat, MPOB memperkenalkan Kod Amalan Baik Industri Sawit (Code of Practices - CoP) pada 2007.

Pelaksanaan CoP yang meliputi setiap rantaian pengeluaran daripada sektor huluan kepada sektor hiliran adalah sejajar dengan keperluan penghasilan minyak sawit mapan bagi meningkatkan daya saing dan imej di pasaran antarabangsa.

Kod Amalan Baik itu membabitkan enam sektor utama, iaitu:

1. Kod Amalan Baik Estet dan Pekebun Kecil.

2. Kod Amalan Baik Kilang Sawit.

3. Kod Amalan Baik Kilang Pelumat Isirung Sawit.

4. Kod Amalan Baik Kilang Penapis Minyak Sawit.

5. Kod Amalan Baik Pusat Penyimpanan, Pengendalian dan Pengangkutan Minyak Sawit dan Minyak Isirong Sawit, dan

6. Kod Amalan Baik Tapak Semaian Sawit.

Pelaksanaan CoP membabitkan penyertaan industri dan proses auditan oleh MPOB bagi pengeluaran sijil. Sehingga kini, 14 peserta industri menerima pensijilan CoP dan dijangka akhir 2010 ini, sejumlah 20 lagi sijil itu akan dikeluarkan.

Antara syarikat perladangan yang menerimanya ialah IJM Sdn Bhd, Far East Trading Sdn Bhd, Sindora Bhd, Keck Seng Sdn Bhd dan Kuwaiti Investment Sdn Bhd.
Minyak sawit yang dihasilkan oleh syarikat yang mempunyai Sijil CoP itu adalah minyak sawit mapan (sustainable palm oil) yang dihasilkan melalui amalan mapan dan memenuhi prinsip dan kriteria yang ditetapkan.

Apakah langkah diambil MPOB bagi menjaminkan keselamatan minyak sawit sebagai bahan makanan.

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Bagi menangani masalah kebimbangan pengguna ke atas keselamatan minyak sawit sebagai bahan makanan (food safety) dan memenuhi kehendak dan peraturan negara pengimport seperti Kesatuan Eropah, Jepun, Amerika dan lain-lain, MPOB menubuhkan Pusat Keselamatan Makanan.

Pusat Keselamatan Makanan itu dilengkapi dengan makmal untuk menguji bahan cemar, aflatoksin, mikrobiologi dan makmal pembangunan produk. Analisis dilakukan di sini bagi mengesan bahan cemar yang menyebabkan pencemaran ke atas minyak sawit dan membahayakan kesihatan pengguna.

Teknologi dan kaedah yang dibangunkan di makmal ini akan dipindahkan kepada industri untuk diguna pakai bagi memastikan minyak sawit yang dihasilkan bebas dari bahan pencemaran dan selamat sebagai bahan makanan.

Bangunan pusat ini dijangka siap sepenuhnya pada akhir 2010 ini akan meningkatkan keupayaan MPOB memastikan jaminan keselamatan produk sawit yang dieksport dan sekali gus meningkat penerimaan dan keyakinan pengguna ke atas minyak sawit di pasaran global.

Bagaimana MPOB menangani masalah tanaman sawit di tanah gambut?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Penanaman sawit di tanah gambut mendapat perhatian pelbagai pihak khususnya aktivis alam sekitar luar negara berkaitan pemuliharaan biodiversiti dan keseimbangan karbon yang menyumbang peningkatan gas rumah hijau.

Bagi pembangunan kawasan tanah gambut secara mapan, MPOB menubuhkan Institut Penyelidikan Gambut Tropika (TROPI). Kajian agronomi dan amalan pertanian baik MPOB mengenai penanaman sawit di kawasan tanah gambut akan menjadi rujukan kepada industri bagi peningkatan produktiviti sawit dan pemuliharaan biodiversiti kawasan tanah gambut.

Apakah kepentingan bagi industri Kajian Kitaran Hayat (Life Cycle Assesment - LCA)?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
MPOB menjalankan LCA bagi pengumpulan data aktiviti industri dan kesan kepada alam sekitar. Kajian LCA dijalankan meliputi dari sektor huluan kepada sektor hiliran membabitkan sektor tapak semaian, ladang, kilang sawit, kilang penapis, kilang pelumat isirung dan pengeluar biodiesel.

Pengumpulan maklumat saintifik berkaitan LCA dalam industri sawit akan dapat meyakinkan negara pengimport mengenai amalan pengeluaran mapan yang dipraktikkan oleh industri sawit sekali gus meningkatkan imej industri di peringkat antarabangsa.

Data ini bagi memastikan maklumat mengenai sawit yang terkandung dalam perundangan terutama di Eropah dan Amerika Syarikat adalah sahih dan tidak memudaratkan kepentingan industri sawit.

Pada masa yang sama industri sawit tertakluk kepada peraturan MPOB dan Akta Alam Sekitar bagi memastikan pemuliharaan alam sekitar, kepelbagaian biologi, flora dan founa melalui pembangunan mapan.

Penanam sawit perlu mematuhi syarat dengan menyediakan;

1. Kajian impak alam sekitar bagi penilaian alam sekitar.
2. ’Buffer zones’ koridor hidupan liar dan ’riparian strips’, dan
3. Mengamalkan pembakaran sifar untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pemuliharaan fungsi kepelbagaian mikrob.

Apakah pula yang dikaitkan dengan penghasilan produk bioaktif?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Penyelidikan MPOB dalam bidang makanan dan pemakanan berjaya meningkatkan penggunaan minyak sawit. Satu daripadanya produk bioaktif bagi penghasilan phytonutrient dan produk farmaseutikal.

Penemuan saintifik khasiat phytonutrient minyak sawit ini berupaya merencat penyakit barah, penyakit jantung, diabetes dan penyakit kronik lain. Tocotrienol pula, selain daripada berperanan antioksida juga berupaya meningkatkan tindak balas dalam badan dan melindungi otak daripada kecederaan disebabkan strok.

Penyelidikan bersama MPOB dengan Universiti Ohio Amerika Syarikat mendapati tocotrienol sawit cepat menyerap ke dalam organ utama seperti otak, jantung, paru-paru dan kulit. Penemuan penting tokotrienol dalam menahan kerosakan otak menunjukkan potensi utama tokotrienol sebagai ejen terapeutik dalam dunia perubatan.

Jelaskan kemajuan yang dicapai berkaitan R&D Biodiesel dan Tenaga Diperbaharui?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Pada 2005, MPOB berjaya memindahkan teknologi pengeluaran biodiesel sawit iaitu biodiesel gred biasa dan biodiesel gred musim sejuk kepada tiga syarikat tempatan.

Setakat ini, enam kilang yang mengeluarkan biodiesel sawit gred biasa berkapasiti 60,000 tan sehingga 120,000 tan setahun dan tiga kilang biodiesel gred musim sejuk dengan kapasiti 30,000 tan setahun dibina berpandukan teknologi MPOB.

Projek ini menjadi pemangkin kepada pembangunan industri biodiesel negara dengan eksport sebanyak 227,457 tan bernilai RM605.8 juta pada 2009. Penggunaan biodiesel dalam jumlah yang besar ini dapat mengurangkan stok minyak sawit dan mempertahankan harga minyak sawit pada paras yang lebih tinggi.

Penyelidikan MPOB berjaya menghasilkan teknologi pengeluaran bio bahan api (Methyl ester) dan adunan bersama petroleum diesel dengan minyak sawit mentah dan minyak sawit olein.

Teknologi pengeluaran biodiesel yang dihasilkan oleh MPOB adalah setanding dengan teknologi luar negara dan pada 2009, sebanyak 28 permohonan kilang biodiesel dengan kapasiti 2.7 juta tan setahun diluluskan oleh Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) bagi penghasilan biodiesel untuk tujuan eksport.

MPOB menggalakkan industri terutama pengilang pemprosesan minyak sawit membina loji pemerangkapan gas metana daripada sisa buangan sawit dan penggunaan tandan buah kosong bagi menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan kilang atau dibekalkan kepada grid tenaga. Langkah mesra alam ini berupaya mengurangkan pelepasan GHG yang menyebabkan pemanasan dunia.

MPOB juga meningkatkan penyelidikan bagi penghasilan tenaga generasi kedua untuk menjana tenaga daripada sumber biojisim. Ini termasuklah penghasilan bioethanol, bioils dan briquettes.

Kemajuan R&D biojisim yang dicapai setakat ini. Mohon Datuk jelaskan?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Pokok sawit hanya menghasilkan 10 peratus minyak daripada pemprosesan buah tandan segar manakala 90 peratus lagi adalah bahan biojisim yang terdiri dari batang, pelepah dan tandan buah kosong. Bahan biojisim sawit yang ada di ladang dan bahan buangan kilang (POME) masih belum dimanfaatkan sepenuhnya bagi pengeluaran produk yang mempunyai nilai komersial yang tinggi.

Pusat Teknologi Biojisim di Stesen Penyelidikan MPOB/UKM Bangi yang dilengkapkan dengan teknologi terkini menyediakan kemudahan penyelidikan kepada industri dan usahawan tempatan bagi pengeluaran produk kayu berasaskan biojisim sawit untuk pengkomersilan.

Penyelidikan MPOB menghasilkan produk berasas biojisim sawit seperti perabut, papan lapis, produk ketumpatan sederhana (MDF), komponen automatif, kertas dan agrolumber.

Kemajuan bidang Oleokimia. Jelaskan?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
Bahagian Penyelidikan Kemajuan Oleokimia MPOB (AOTD) yang menjalankan kajian oleokimia sawit berjaya menghasilkan produk nilai tambah dan berupaya menjana pendapatan.

Bahagian ini dinaikkan taraf dari sebuah unit memandangkan sektor oleokimia adalah satu sektor utama dalam membangunkan industri sawit pada masa akan datang.

Pengeluaran produk tambah nilai yang dihasilkan dari sumber oleokimia sawit dikomersilkan. Antara produk yang dikomersilkan adalah produk kosmetik, bahan aktif surfaktan untuk pencuci, produk poliol, poliurethana untuk carpet under lay dan kusyen tempat duduk kereta, busa poliurethana tegar untuk hiasan bangunan dan produk agro kimia seperti racun perosak sawit.

Penyelidikan giat dijalankan bagi menghasilkan formulasi dan produk baru yang berupaya menjana pendapatan industri dan membuka peluang perniagaan kepada syarikat tempatan seperti industri kecil dan sederhana (IKS).

Latihan dianjur oleh MPOB bagi meningkatkan kecekapan industri. Mohon Datuk jelaskan?

DATUK DR MOHD BASRI WAHID:
MPOB menganjurkan latihan secara berkala bagi meningkatkan pengetahuan dan kecekapan pihak terbait dalam industri sawit dan tenaga kerja tempatan. Ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan melahirkan modal insan yang terlatih dan cekap bagi menjana pembangunan ekonomi negara.

Bagi merangsang pembangunan modal insan dalam industri sawit, MPOB memperuntukkan RM1 juta setahun untuk peningkatan keupayaan sumber manusia melalui latihan dalam pelbagai bidang berkaitan dalam industri sawit.

Tahun 2005-2009, sejumlah 11,839 orang peserta industri dan peserta luar negara yang mewakili 105 syarikat daripada 67 buah negara yang mengikuti persidangan, seminar dan latihan yang dianjur oleh MPOB.

Kerajaan melalui Unit Perancangan Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri menyediakan peruntukan kepada MPOB untuk pembangunan Pusat Latihan Sawit (PULAPES) di Keratong, Pahang. PULAPES bertujuan melatih dan memberi kemahiran kepada industri sawit dengan penekanan khusus kepada pekebun kecil.

Antara latihan / kursus dilaksana oleh MPOB;

1. Kursus Operator Mekanisasi Ladang.
2. Kursus Kemahiran Menggred Buah Tandan Segar
3. Diploma Pengurusan dan Teknologi Kilang Minyak Sawit
4. Diploma Intensif Pengurusan dan Teknologi Sawit.
5. Kursus Penyiasat / Pengukur Produk Keluaran Sawit.
6. Kursus Penyelia Kilang Minyak Sawit.
7. Kursus Pengendali Makmal Kilang Minyak Sawit.
8. Kursus Bengkel Kilang Minyak Sawit.
9. Kursus Pengurusan dan Penyelenggaraan Tapak Semaian Sawit,
10. Kursus Kosmetik Berasas Sawit.
11. Kursus Pengurusan Ladang Sawit.
12. Kursus Pengenalan Pemasaran Minyak Sawit.