Wednesday, March 7, 2012

Cara Menanam Kelapa Sawit


PANDUAN MENANAM KELAPA SAWIT
 

PENDAHULUAN:
Kelapa sawit sesuai ditanam di kawasan tanah yang gembur, tanah liat gembur dan tanah gambut (kurang dari satu meter dalam).
Tanah gambut (lebih satu meter dalam), tanah masam dan tanah paya adalah kurang sesuai bagi tanaman kelapa sawit. Walau bagaimanapun dengan pengurusan sistem pengairan dan pembajaan yang sempurna, jenis-jenis tanah ini boleh juga ditanam dengan kelapa sawit dengan jayanya.

PERLAKSANAAN KERJA:
Kerja-kerja pembersihan, pembarisan dan penanaman kacang penutup bumi dikawasan ladang hendaklah disempurnakan sebelum menanam anak-anak pokok kelapa sawit.
Pembersihan: Kerja-kerja membersih ladang hendaklah mengambilkira kos bunuh dan jentera, keadaan tanah (curam atau rata), hutan atau kawasan tanam semula.
Adalah penting operasi pembersihan ladang dijalankan serentak dengan masa anak benih dapat diperolehi dari pembekal. Jika mempunyai tapak semaian sendiri, masa penyediaan ladang hendaklah disesuaikan dengan masa mengeluarkan anak benih yang telah cukup matang untuk ditanam diladang. Perancangan jadual kerja adalah amat mustahak untuk kejayaan penanaman diladang.
Pembarisan: Barisan tanaman dibuat mengikut arah Utara-Selatan supaya pokok-pokok mendapat cahaya matahari yang maksima.
Kekacang penutup bumi: Menanam kekacang penutup bumi dilakukan setelah kerja-kerja pembarisan selesai dilaksanakan. (Kawasan gambut tidak perlu tanam kekacang).
Penutup bumi adalah untuk:
 • Mengawal hakisan
 • Memperbaiki status zat pemakanan dalam tanah, khususnya Nitrogen
 • Memelihara kelembapan tanah
Tiga jenis kekacang penutup bumi yang biasa ditanam adalah:
 • Centrosema pubescens
 • Pueraria phaseoloides
 • Calopogonium mucunoides/caeruleum
Benih kekacang boleh dibeli dari pembekal-pembekal swasta manakala kompos rhizobium boleh dibeli di Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM). Kaedah ringkas menanam kekacang penutup bumi adalah seperti berikut:
 • Umumnya campuran 10g kompos rhizobium dengan 10kg biji benih kekacang digunakan.
 • Campuran tersebut ditabur didalam jalur yang selari diantara 2 barisan pokok kelapa sawit.
 • Jarak diantara jalur-jalur adalah 2 meter.
 • Contoh kadar campuran biji benih kekacang adalah seperti berikut:-

Kekacang Kg/ha
Centrocema pubescens 4.0
Pueraria phaseoloides 1.1
Calopogonium caeruleum 0.6
 • Baja campuran N:P:K:Mg (15:15:6:4) digunakan sebagai baja asas dengan kadar 56 kg/hektar.
 • Tabur baja debu Fosfat (seperti CIRP) pada kadar 560 kg sehektar mengikut jadual berikut:

Umur Kekacang Kadar Baja Debu Fosfat (kg/ha)
Semasa menanam (sepanjang jalur-jalur) 112
2 bulan 112
6 bulan 112
8 bulan 112
12 bulan 112
 • Pengawalan rumpai dan serangga perosak diperlukan dengan mengguna racun-racun yang sesuai jika hendak memperolehi tanaman kacang yang baik.

Penanaman
Penanaman: Anak benih sawit yang telah berumur 12-15 bulan ditapak semaian adalah sesuai untuk ditanam. Kaedah ringkas penanaman adalah seperti berikut:-
 • Lubang Tanaman disediakan 2-3 minggu sebelum menanam. Ukuran lubang mesti dilebihkan dari ukuran polibeg supaya penanaman mudah dijalankan. Tanah lapisan bawah dan lapisan atas diasingkan.
   
 • Taburkan 150g - 200g baja Fosfat didalam lubang.
   
 • Buangkan/Tanggalkan polibeg sebelum anak benih ditanam. Masukkan anak benih kedalam lubang yang telah disediakan.
   
 • Lubang dikambus dengan tanah lapisan atas dahulu dan diikuti dengan tanah lapisan bawah supaya buku-pangkal pokok berkeadaan sama rata dengan permukaan tanah.
   
 • Anak benih hendaklah berkeadaan tegak selepas ditanam.
   
 • Mampatkan tanah disekeliling pokok dengan tidak merosakan akarnya.
   
 • Masa menanam hendaklah pada musim hujan dan elakkan dari menanam pada musim kemarau.
   
 • Lazimnya, jarak tanaman yang dipilih adalah 9 meter tiga segi yang memberi 136 pokok pada 1 hektar. Kepadatan pokok sehektar dengan jarak tanaman yang berbeza adalah seperti jadual dibawah:
   

Jarak Jumlah Pokok
Meter (Kaki) Hektar (Ekar)
8.5 (28) 160 (65)
8.7 (29) 148 (60)
9.0 (30) 136 (55)
 • Sulam pokok-pokok yang mati apabila menjalani pemeriksaan sekurang-kurangnya 6 bulan selepas menanam.

Tanaman selingan:
Kacang tanah, jagong dan lain-lain tanaman kontan atau sayur-sayuran boleh ditanam sebagai selingan dalam masa tiga tahun pertama selepas pokok sawit ditanam.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tanaman selingan ialah:
 •  Tanaman itu memberi keuntungan dalam masa tiga tahun.
   


 •  Tanaman itu tidak memberi persaingan yang boleh menjejaskan
  kesuburan pokok kelapa sawit dari segi zat-zat pemakanan, air dan cahaya matahari.


 • Ada pasaran atau mudah memasarkan hasil tanaman selingan

PENJAGAAN
 • Mencantas
  Apabila pokok di ladang berumur 18 bulan, mana-mana pelepah yang terlalu rendah hendaklah dicantas untuk menyenangkan kerja merumput.  Bagi lepepah-pelepah yang menyokong tandan-tandan buah jangan sekali-kali dicantas sehingga tiba masa memungut buah. 
   
 • Mengawal rumpai
  Merumput di sekeling perdu pokok dengan cangkul atau tajak, 1-2 bulan sekali semasa pokok belum besar adalah disyorkan.  Semasa merumput, pelepah-pelepah daun jangan dirosakkan.  Rumput-rumput diantara barisan boleh dikurangkan atau dimusnahkan dengan menanam kekacang penutup bumi atau menjalankan 'selective weeding' dengan menggunakan racun rumpai yang sesuai. Rumpai 'nonxious' perlu dibuang 3 bulan sekali.
   
 • Membaja
  Panduan membaja kelapa sawit di kawasan tanaman daripada beberapa siri tanah adalah seperti berikut:-
  Tanah Asal Setempat (Sedentary Soils)
  (Jerangau, Rengam, Katong, Segamat, Bungor, Munchong, Durian, Jempol, Klau, Siri Kedah)
  Di lubang tanaman:  0.5 kg (1 paun) CIRP
   

  BAJA BAGI SEPOKOK
  Tahun Bulan  Ammonia Sulphate CIRP Potash Muriate Kieserite
  gm oz gm oz gm oz
  gm
  oz
  1 4
  8
  12
  18
  113
  170
  227
  283
  4
  6
  8
  10
  -
  -
  907
  -
  -
  -
  32
  -
  _
  113
  -
  227
  -
  4
  -
  8
  -
  113
  -
  170
  -
  4
  -
  6
  2 24
  30
  340
  397
  12
  149
  907
  -
  32
  -
  227
  454
  8
  16
  170
  227
  6
  8
  3 36
  42
  454
  454-680
  16
  16-24
  -
  -
  -
  -
  454
  907-136
  16
  32-48
  227
  227-340
  8
  8=12
  5 48 454-680 16-24 1134-1588 40-56 907-136 32-48 227-340 8-15
  Pokok telah besar 1.4-23.kg 3-4 lb 1.6-2.0 kg 3.5-4.5 lb 2.7-3.6 kg 6-8 lb 0.9-1.4 kg 2-3 lb

  Tanah Pesisir (Coastal Soils)
  (Kangkong, Selangor, Parit Botak, Siri Selangor) 
  Di lubang tanaman:  227 g (8 oz) CIRP + 0.9 kg (2 lb) GML

  BAJA BAGI SEPOKOK
  Tahun Bulan  Ammonia Sulphate CIRP Potash Muriate Kieserite
  gm oz gm oz gm oz
  gm
  oz
  1 4
  8
  12
  18
  57
  85
  113
  142
  2
  3
  4
  5
  -
  -
  454
  -
  -
  -
  16
  -
  -
  113
  -
  -
  -
  4
  -
  -
  -
  45
  -
  -
  -
  16
  -
  -
  2 24
  30
  170
  198
  6
  7
  454
  -
  16
  -
  227
  -
  8
  -
  454
  -
  16
  -
  3 36
  42
  227
  227
  8
  8
  454
  -
  16
  -
  454
  -
  16
  -
  907
  -
  32
  -
  4 48 227 8 454 16 907 32 1,361 48
  Pokok telah besar 0.7-0.9.kg 1.5-2.0 lb 0.5-0.9 kg 1-2 lb 1.4-1.8 kg 3-4 lb 1.4-1.8 kg 3.4

  Peringatan:
  a. Baja Urea atau Ammonium Nitrate boleh juga digunakan dengan kadar yang berpatutan untuk jenis tanah asal setempat (Sedentary soils) selain dari baja Sulphate of Ammonia.
  b. Untuk jenis tanah pesisir (Costal soils), baja Ammonium Nitrate bukannya ammonium Sulfate boleh juga digunakan selain dari Urea, terutama untuk siri Parit Botak dan 'Selangor Shallow Phase'.
  c. Bagi pokok yang telah besar, pembajaan boleh dibahagi sama rata dan digunakan dalam bulan Mac dan September.
  d. Kapur (GML) hendaklah dibubuh dalam masa satu atau dua bulan sebelum / selepas pembajaan.
  e. Baja sebatian (compound fertilizers) boleh juga diguankan dengan kadar yang berpatutan selain daripada baja tunggal (straight fertilizers).
  Tanah Gambut Dalam dan Cetek (deep and shallow peat)

  (Kangkong, Selangor, Parit Botak, Siri Selangor
  Di lubang tanaman 28 gm (1 oz) Copper Sulfate
  113 gm (4 oz) CIRP
  227 gm (8 oz) serbuk batu kapur GML
  Di sekeliling lubang tanaman 0.5 kg (1 lb) CIRP
  3 kg (6 oz) serbuk batu kapur
  Pada tahun pertama menanam

  Jenis Baja
  Banyak Baja / Pokok Jumlah
  Mac Jun September Disember
    Urea 113 gm (4 oz) 170 gm (6 oz) 113 gm (4 oz) 170 gm (6 oz) 567 gm (20 oz)
    Muriate of Potash - 227 gm (8 oz) - 453 gm (16 oz) 680 gm (24 oz)
    Copper Sulfate - - - 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz)
    Zinc Sulfate - - - 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz)
    Borate - - - 85 GM (3 oz) 85 gm (3 oz)
  Untuk tahun seterusnya

  Jenis Baja
  Banyak baja penyak (Major Fertilizer) Pokok / Tahun
  Kedua Ketiga Keempat dan Pokok Besar
    Urea 0.9 kg (2 lb) 1.1 kg (2.5 lb) 1.1 - 1.8 kg (2.5 - 4.0 lb)
    Muriate of Potash 1.4 kg (3 lb) 2.3 kg (5 lb) 2.3 - 2.2 kg (5.0 - 7.0 lb)
    Bunch Ash 2.7 kg (6 lb) 4.5 kg (10 lb) 4.5 - 5.5 kg ( 10.0 - 12.0 lb)
    Rock Phophate 0.5 kg (1 lb) 0.9 kg (2 lb) 0.9 - 1.4 kg (2.0 - 3.0 lb)
    Serbuk batu kapur 3.6 kg (8 lb) 3.6 kg (8 lb) -
  Banyak baja peket (trace fertilizer) pokok / tahun
    Copper sulfate 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz) Jika perlu
    Zinc sulfate 85 gm (3 oz) 85 gm (3 oz) Jika perlu
    Borate 48 113 gm (4 oz) 170 gm (6 oz) Jika perlu
Terdapat banyak musuh dan penyakit menyerang kelapa sawit tetapi kerosakannya tidaklah begitu teruk.  Kerosakan mestilah dikesan lebih awal lagi supaya tindakan mengawalnya dapat diambil dengan segera. 

Penyakit dan penyebabnya adalah seperti berikut:-
 • Bintik daun (Curvelaria maculans, Helminthosporium incurvatum dan Pestalothipsis palmarum)
  Serangan berlaku di peringkat semaian.  Bintik-bintik berwarna perang berbentuk bulat atau bujur dengan lingkaran berwarna kuning pada daun yang diserang.  Jarangkan anak benih di tapak semaian agar terdapat pengudaraan.  Sembur dengan racun kulat seperti ziram atau propineb.
 • Hawa bebenang putih (Marasmiellus semiustus)
  Menyerang anak benih. Pucuk mati sebelum keluar sabut.  Sekiranya menyerang selepas pucuk keluar pokok kelihatan layu dan terdapat maisilium putih pada pangkal pokok.  Jaga kebersihan dan saliran di tapak semaian.
 • Antraknos (Botryodiplodia spp,   Melanconium spp.  dan Glomerella spp.)
  Menyerang anak benih di peringkat semaian.  Bintik-bintik perang dikelilingi oleh lingkaran kuning.    Semburkan dengan racun kulat seperti mancozeb.
 • Karah daun (Phthium spp. dan Rhizoctonia spp.)
  Daun bertukar warna dari hijau tua kepada hijau kekuningan kemudainnya perang.  Akar dan pangkal yang diserang menjadi reput.  Pastikan tanah mempunyai imbangan baja yang sesuai,  bekalan air yang mencukupi, naungan yang optima dan kurangkan kejutan semasa pemindahan anak benih.  Semburkan dengan racun kulat seperti thiram, captan atau ziram.
 • Reput pangkal batang (Ganoderma boninense)
  Pucuk yang diserang tidak mengembang dan pelepah tua akan patah.  Jika pangkal dibelah, kelihatan tisu yang reput dan berbau busuk.  Pokok yang diserang biasanya akan mati dalam masa 6-12 bulan.    Musnahkan sisa tunggul kelapa dan kelapa sawit sebelum penanaman.  Pokok yang dijangkiti hendaklah dibakar atau diracun dengan cyprononazole atau difenoconazole.
 • Reput perdu (Colletotrichum spp. dan Fussarium spp.)
  Pucuk yang tidak mengembang, pertumbuhan terbantut dan pelepah yang melentur ke bawah.  Kadang-kadang ia patah di tengah pelepah.  Lidi daun akan patah menyebabkan daun terkulai jatuh.  Jaga kebersihan ladang.  Pastikan pembajaan yang sempurna.  Guna anak benih bebas penyakit.
SERANGGA PEROSAK

MEMUNGUT HASIL
Bila berumur antara 36-50 bulan, kelapa sawit telah mula mengeluarkan hasil pertama.  5 1/2 - 6 1/2 bulan dari masa pendebungaan, maka buah kelapa sawit telah cukup masak.  Apabila didapati 40-60 biji buah kelapa sawit dari satu mayang yang dianggar beratnya 9-14 kg (20-30 lb) atau 2 biji buah gugur ke tanah, maka mayang-mayang ini telah sesuai dipotong.  Ini adalah panduan yang senang digunakan dan yang diamalkan di ladang-ladang kelapa sawit.  Kelewatan atau terlalu awal memungut hasil boleh menyebabkan pengurangan kandungan minyak dan juga menurunkan mutu minyak.  Pusingan mengutip hasil bagi peringkat permulaan ialah tiap-tiap 10 atau 15 hari sekali tetapi apabila hasil mencapai paras ekonomik, maka pusingan mengutip hasil ialah tiap-tiap 5 hari.
Pendebungaan berbantu
Pendebungaan berbantu perlu dibuat dalam masa 6 bulan sebelum tarikh pengeluaran hasil yang ekonomik.  Ia perlu dilakukan tiap-tiap 3 hari (9-10 pusingan sebulan).  Ini adalah lebih mustahak bagi kawasan yang selalu hujan.  Tiap-tiap bunga betina perlulah didebungakan dengan debunga yang tulin dengan menggunakan alat menyembur khas.  Debunga perlulah disembur terus kepada bunga betina yang sedang kembang.
Ternakan
Haiwan ternakan terutamanya kambing biri-biri mempunyai potensi yang baik untuk diternakkan diladang kelapa sawit. Disamping menambahkan hasil dari jualan ternakan, ia dapat juga mengurangkan kos pengawalan rumpai.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :
Bahagian Biologi
Institut Penyelidikan
Minyak Kelapa Sawit Malaysia
Peti Surat 10620,
50720 Kuala Lumpur
Tel: 03-8259155/8259775, Teleks: MA 31609, Telefax: 03-8259446
Dipetik dari risalah Institiut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM), Kementerian Perusahaan Utama Malaysia, 1992.

RANTAIAN LAMAN

4 comments: